Mål først tykkelsen på terrassebordene som skal legges. Dette er 22 mm. Lengden på spiralboret vårt er 16,5 cm. Derfor måler vi opp 15,5 cm på en rundstokk, som er 35 mm tykk.

Den avsagde rundstokken spennes opp i en skrustikke, og midten markeres. Så bores det med spiralboret hele veien gjennom rundstokken. Som man ser, stikker boret nå 10 mm ut av rundstokken, noe som betyr at boret alltid vil lage et hull som er 10 mm dypt.

Når du skal bruke et stort spiralbor, som her, kan du samtidig benytte dybdeanslaget til å holde fast i, slik at borevinkelen blir vinkelrett på terrassebordet.

Det kan være nødvendig å rense dybdeanslaget for spon, slik at boret glir uhindret i rundstokken. Et dybdeanslag kan ikke kjøpes, men heldigvis kan du selv lage det på under en time.