Video
Lett
Vanskelig

Til gjengjeld er det enkelt å reparere selv store hull. Med denne metoden får du garantert et godt resultat - hver gang.

Hullet i veggen skal lappes med en ny bit av en gipsplate, som er minst 5 cm høyere og bredere enn det hullet som er oppstått.

SLIK GJØR DU:

1. Mål hvor stor skaden er

Målet skal du bruke til å lage reparasjonsstykket stort nok. Det bør være minst 5 cm større – både i bredden og høyden – enn hullet som skal repareres.

2. Sag til et stykke gipsplate

og slip kantene slik at de skråner litt i den retningen som vender inn i veggen. Stykket brukes som mal når du merker opp på veggen. Sørg for at det er noenlunde like mye luft rundt hele skaden.

3. To listebiter dyttes inn og på plass i hullet

Listene bør være minst 5-6 cm brede, og de skal være minst 5-6 cm høyere enn hullet i veggen. Smør på lim, før listene lirkes på plass.

4. Hold godt fast i listen

og trekk den inn mot gipsplaten mens du skrur den fast. Hver list festes med minst to gipsskruer. VIKTIG! Skruene skal skrus så langt inn at hodene er i plan med papirlaget på gipsen.

5. Reparasjonsstedet sparkles

med gips- eller akrylsparkelmasse. Bruk en bred sparkel. Har du vært grundig, kan du klare deg med å sparkle én gang. Når det er tørt, slipes veggen lett med korn 100 eller 120, før den grunnes og males.