Mørtel på patron er en opplagt løsning til småoppgaver, der du vil slippe å blande en større porsjon mørtel.

Mørtel på patron er en opplagt løsning til småoppgaver, der du vil slippe å blande en større porsjon mørtel.

Problem:

Hvordan lapper jeg lettest mulig hull i pussveggene på huset mitt?

Løsning:

Når det er hull eller sprekker i en pussvegg, gjelder det å tette dem, så de ikke blir større.

Til mindre hull og sprekker er det ideelt å bruke mørtel på tube eller patron. Da slipper du å blande, og det blir nesten ikke noe svinn.

Du setter bare patronen i fugepistolen din.

For at reparasjonen skal holde, er det viktig først å fjerne all løs puss, så den nye mørtelen får et godt underlag. Støvsug gjerne hullet for å fjerne alt støv, etter at du først har banket av all løs puss.

LES OGSÅ: Dette bør du vite om fugepistolen