Lett
Vanskelig

Når store fliser skal settes opp med helt smale fuger på en vegg, kan det bare la seg gjøre med fliser som har helt rette kanter. Her setter vi opp flisene med en fuge som bare er 3 mm bred.