Det finnes forskjellige maleprodukter som kan forsegle sot- og fuktskjolder. Den typen maleren bruker her, er en spray. Dysen holdes ca. 20 cm fra skjoldene, hvorpå det sprayes på et tynt lag.

Det kan være nødvendig å gjenta behandlingen, hvis det ikke dekker første gang. Når det arbeides med disse produktene, er det viktig å sørge for god utlufting. Når man er ferdig med sprayboksen, bør man snu den på hodet og spraye en enkelt gang.

Det renser nemlig sprøytedysen, så den ikke blir tett. Forseglingen er tørr i løpet av få timer ved stuetemperatur.

Her har vi malt veggen én gang, og skjoldene er praktisk talt usynlige. Etter andre gangs maling vil alle spor etter sot være slettet.