Det er flere forskjellige måter å gjøre det på, men noe av det letteste er å sette opp en isoleringsvegg av gipsplater med isoleringsmateriale på baksiden. Før man går i gang, er det viktig med en nøyaktig oppmåling, så man ikke investerer i flere plater enn høyst nødvendig og ikke må sage ut for mye.

Foruten å måle lengde og bredde, er det også smart å måle ut til eventuelle hindringer underveis. Notér målene på veggen, så du hele tiden kan kontrollere målene før du går i gang med utsagingen. Fagmannen har valgt å bruke 13 mm gipsplater, som er pålimt 30 mm høyisolert celleplast på baksiden. Limet er et spesiallim, som har en dampsperrende effekt. Platene er 60 cm brede og 250 cm høye, og er avrundet på begge de lange sidene. Platen skal bare være 203 cm høy. Derfor er det nødvendig å skjære av 47 cm.

Avsett målet, og strek opp ved hjelp av en tømmermannsvinkel eller noe annet som er helt rett. Da denne første platen skal støte mot en rett innervegg, som ikke skal isoleres, velger fagmannen å skjære av den avrundede kanten på den ene siden, så han får et helt skarpt hjørne. Han har målt opp at platen skal være 54,7 cm bred, og streker derfor opp til en avskjæring på 5,3 cm. Platen sages enklest over med en håndsag, som går lett gjennom både gipsen og celleplasten.

Hold godt fast i platestykket, så du unngår at det brekker av til slutt. Det lange stykket sages også av med håndsagen. Også her er det viktig å være litt forsiktig på det siste stykket. Platene skal monteres på spesielle isoleringsskinner. Den første skinnen skal plasseres langs den ene siden av platen.

For å få plass til den, er det nødvendig å skjære bort isoleringsmaterialet i skinnens bredde. Det gjør fagmannen med en hobbykniv.Isoleringsmaterialet må fjernes helt, så skinnen kan ligge helt nøyaktig. Skinnen må også skjæres over i riktig høyde – 203 centimeter. Det gjøres lett med en baufil. Nå skal skinnen monteres helt inne i hjørnet.Det gjøres best med et 8 mm murbor.

Fagmannen borer 10 cm inn. Han slår en 8 x 100 mm spikerplugg gjennom skinnen og inn i muren. En spikerplugg kan slås i med en hammer. Når den første pluggen er på plass, kan det neste hullet bores, og spikerpluggen slås i. Er det litt vanskelig å komme til med å bruke hammeren, kan spikerpluggen faktisk også skrus i. Til slutt festes isoleringsskinnen nede, så nå er den første platen klar til å bli satt opp.

Den skyves på plass og justeres, så den står riktig. Platen skal helt inn til veggen og overlappe isoleringsskinnen. Nå kan platen festes med 3,5 x 35 mm gipsskruer i den bakenforliggende skinnen. De fleste ville nok satt opp alle skinnene først og deretter platene. Men det gjør ikke vår fagmann.

Han skyver skinnen inn bak platens fals. Dermed sikrer han seg at den blir sittende helt korrekt langsmed platen, og han unngår oppmålinger og den usikkerheten som følger med det. Når han gjør det på denne måten, betyr det imidlertid at de monteringshullene som er plassert i skinnens senter kan være litt vanskelige å komme til.

Med en kjørner eller en dor blir han derfor nødt til å slå et par nye hull i den ytterste siden av skinnen. Men heller det lille ekstraarbeidet enn den store jobben det er å måle opp og så ofte oppleve at platene likevel dekker over hullene i midten av skinnen. Fagmannen oppfordrer faktisk fabrikanten til å plassere hullene i sidene i stedet for i midten. Det ville lettet arbeidet veldig.

De markerte hullene bores nå ut med et 8 mm metallbor. Det bores igjen 10 cm inn, og spikerpluggene bankes eller skrus i. Er det hindringer underveis, er de lette å overvinne, fordi platene er så lette å skjære. Her skal platen utenom et lite skap. Derfor må det måles opp hvor mye det skal skjæres av.

Stykket er skåret av med håndsagen, og platen kan plasseres. Skyv den helt tett inntil den første platen. Skru platen fast med gipsskruene til metallskinnen. Fortsett nå på samme måte. Plasser skinnen bak gipsplaten. Bor nye hull i skinnen, og skru den fast.

Sett opp platen, og skru den fast med gipsskruene. Det skal en skrue i for hver 30 cm. Denne type isoleringsplater er ikke bare til kjellervegger, men kan saktens benyttes også til vanlige yttervegger. Bruk alltid gipsskruer. De er formet slik at de ikke så lett kan ødelegge pappen på gipsplaten. Den isolerte veggen er ferdigmontert, og venter nå bare på å bli sparklet og malt. Oppsettingen tok litt over en time.