Det er effektivt, lett å bruke, og det er også relativt billig. Trykkluftverktøy kan løse en lang rekke av de mest vanlige gjør det selv-oppgavene – enten det dreier seg om å pumpe opp en fotball, sprøytemale det siste loppemarkedfunnet eller å bryte ned de stygge flisene på vaskerommet. Men før du kjøper en kompressor, må du vurdere hvor stort behovet ditt egentlig er. Du risikerer nemlig å kjøpe en maskin som enten er for liten til å drive verktøyet du ønsker å bruke – eller du kjøper en maskin som er altfor stor til de små oppgavene du har planlagt.

VI TESTER: Kompressor test

Produsentene anbefaler at kapasiteten på en kompressor skal være ca. 30 til 40 prosent høyere enn det aktuelle verktøyet krever – det vil skåne kompressoren og forlenge levetiden. Men anbefalingen blir gitt med forbehold: Luftforbruket for det forskjellige verktøyet angis i liter per minutt på samme måte som kompressorens ytelse. Men selv om verktøyets forbruk er større enn det kompressoren yter, kan verktøyet ofte brukes likevel. Luftforbruket er nemlig angitt ved uavbrutt drift, og det betyr at når tanken er full, er det luft nok til en kort arbeidsperiode. Kompressoren mister altså ikke pusten så lenge verktøyet bare brukes i korte intervaller selv om luftforbruket er stort. Vær klar over at en kompressor bråker en del når den går. Det er et moment du bør ha i bakhodet når du skal velge en ny kompressor. En liten tank på kompressoren blir selvsagt raskere tømt når du arbeider. Det betyr at kompressoren oftere må gå for å fylle tanken. Og jo oftere kompressoren går, jo mer støy blir du utsatt for. Regn med at de billigste kompressorene kan holde i ca. 200–300 timer. Det betyr en levetid på cirka ti år hvis den bare brukes nå og da til hobbybruk. De dyrere kompressorene har selvsagt lengre levetid. Spør forhandleren hva som gjelder for den modellen du er interessert i.