Den gammeldagse høvelbenken er etterhvert blitt pensjonert og erstattet av smarte, mobile arbeidsbenker. De fås i mange versjoner – men både kvalitet, genialitet og priser varierer en del, fra tvilsomme lettvektere, som kun er til småarbeid, til reelle avløsere til høvelbenken, men i mobil versjon. Designet av arbeidsbenker er ofte et kompromiss mellom å konstruere en tilstrekkelig stor og solid benk på den ene siden og å sørge for passende lav vekt og mobilitet på den andre. Den balansen er vanskelig, og det knoter da også til seg for flere produsenter – særlig dem som helt tydelig tar utgangspunkt i den samme, antagelig kinesiskproduserte, benken. De prøver å forbedre en benk som absolutt må betegnes som “på det jevne”, men i ett enkelt tilfelle resulterer anstrengelsene bare i en benk som er for tung i toppen, og som ender mere ustabilt enn utgangspunktet – og langt dyrere for øvrig.