Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

På bare to kvadratmeter kan du få arbeidsbenkenes svar på en sveitsisk armékniv, en fastmontert benk som kan slås ut til tre benker. Den øverste fastmonterte benken måler 200 x 61 cm, mens de to andre, som kan svinges innunder, er litt mindre. Fullt utslått har du i alt fem meter arbeidsplass. Under benkeplatene er det to skap som egentlig bare er to vanlige kjøkkenbenkskap. Skapene er forsynt med praktiske uttrekkshyller med plater til å henge opp bokser på. Skrustikke, borestativ og annet tyngre utstyr monteres permanent på løse plater som raskt og enkelt kan monteres mange steder på de tre benkeplatene ved hjelp av øyeskruer. I den mellomste av benkeplatene er det et system av hull som du kan sette løse skruer i som mothold når du skal slipe – som i en høvelbenk.