Når vi i dag ser alt fra kraftige kapp-/gjærsager til større parkmaskiner komme i batteriversjoner, er det den foreløpige kulmineringen av en imponerende utvikling. Batteriteknologien har virkelig skutt fart, samtidig som motorene til verktøyene har blitt utviklet for å kjøre lenger og bedre på batterienergi.

Spesielt de børsteløse motorene, med sitt mye lavere energiforbruk, har hatt betydning. Men det er først og fremst den kolossale økningen i amperetimene (Ah) til batteriene som har satt dagsordenen. Mens batteriets voltstyrke definerer spenningen, forteller amperetimene hvor lang tid batteriet kan holde denne spenningen. Bare innenfor de siste par årene er denne tiden fordoblet, eller mer.

Der 1,5 Ah tidligere var standard, ser vi i dag mange batterier på både 4 og 5 – og helt opp til 6 Ah.

Kort sagt er vi vitner til et kappløp mellom verktøyprodusentene på amperetimer, men det blir også tenkt på andre ting som kan fremme batteribruken: vekten på batteriet, hvordan det lades opp og hvor mye det kan tåle av slag eller vann forbedres hele tiden, og det er naturligvis batteriene til proffene som er først ute. De nye ideene vil likevel også komme oss gjør det selv-ere til gode.

For hvis det går som det pleier, vil det smarteste av det vi i dag ser utviklet til proffene, om få år dukke opp i gjør det selv-versjoner.

Vi gleder oss allerede ...