Uansett om du skal bore i tre, betong, stein eller glass, er det viktig at du bruker riktig bor og riktig metode, hvis du vil oppnå et godt resultat.

Her gir vi deg en rekke tips for å få borearbeidet til å lykkes.