I noen få tilfeller kan det være forsvarlig å fjerne spaltekniven fra bordsirkelsagen, og jobbe med et ubeskyttet sagblad. Disse tilfellene er når det skal sages en spalte eller en fals i et trestykke – altså når sagbladet ikke skal gå helt gjennom emnet. I de fire foregående leksjonene har vi poengtert at spaltekniven og beskyttelsesskjermen alltid skal være montert på maskinen, før bryteren slås på. Det gjelder fortsatt når et langt trestykke skal kappes, og for brukere som ikke har lang erfaring med bruk av snekkermaskiner. Faren er at når du fjerner spaltekniven, som skal hindre fastklemming, så fjerner du også beskyttelsesskjermen som skal forhindre at du legger noe – eller en hånd – på det roterende sagbladet. Men enkelte ting kan rett og slett ikke lages på en bordsirkelsag med påmontert spaltekniv, og vi vet at den ofte blir fjernet. Derfor har vi valgt å vise hvordan det gjøres riktig, og samtidig selvfølgelig vise noen av tingene som sagen da kan brukes til. Følg med i den siste leksjonen – og god fornøyelse med bordsirkelsagen din fremover.