Har du først hatt gleden av å bruke en slik maskin i forbindelse med et byggeprosjekt, blir den vanskelig å unnvære senere.

Som navnet antyder, har den flere funksjoner: Kapp-/gjærsaga kan kappe rett over, altså kutte lister og bord i ønsket lengde. Eller sagbladet kan dreies fra 0 til 45 grader til begge sider og slik sage i en innstilt vinkel på skrå. Og som en tredje mulighet kan saga vippes og sage på skrå liggende fra 0 til (normalt) 45 grader.

Motoren på saga er hevet over sagbordet, og det roterende sagbladet senkes ned i emnet. Saga er opphengt i et hengsel, og ei kraftig fjær sørger for at den heves fra emnet, når taket løsnes.

LES OGSÅ: Bli ekspert på kapp og gjærsager på 5 minutter

De små og billige sagene kan vippes 45 grader fra loddrett mot venstre der de større håndverkerutgavene kan vippes både mot høyre og venstre.

Størst glede har du av ei sag med uttrekk. Fordi den kan trekkes ut, kan den gape over større emner, og det gjør saga anvendelig til mange ulike oppgaver, både i små lister og store planker.

I første leksjon ser vi på sagas enkelte komponenter og deres funksjon før vi trykker på startknappen og får innstilt saga riktig til arbeidet.

LES OGSÅ: Test av kapp-/gjærsager