Sagbordet på kapp-/gjærsager er ikke så stort. Større emner som stikker ut fra sagbordet, må derfor understøttes for å ligge i plan mot sagbordet og anlegget. På vår sag er det montert små bordforlengerbøyler. Men selv med disse bøylene montert vil lengre emner kreve ekstra støtte.

LES OGSÅ: Bli ekspert på kapp og gjærsager på 5 minutter

Derfor lager vi et forlengerbord som kan spennes på arbeidsbordet, og som lett kan fjernes etter bruk. Og vi utstyrer det med en lengdestopper. Saga er festet på høyre side av arbeidsbordet, og forlengerbordet holdes fast med tvinger på venstre side av saga – det omvendte er også mulig. Bruk ei rett list eller et langt vater som rettskinne for å rette inn forlengerbordet slik at anleggene på bordet og saga ligger nøyaktig i flukt.

LES OGSÅ: Test av kapp-/gjærsager