LES OGSÅ: Bli ekspert på kapp og gjærsager på 5 minutter

Du kan selvsagt bruke kapp-/gjærsaga til å kappe med. Men du trenger naturligvis ikke å sage helt gjennom emnet.

Med dybdeanslaget kan vi justere skjæredybden. Bladet kan heves opp fra sagebordet slik at det bare går et stykke ned i emnet. Metoden brukes når du skal sage ei not, eller når du skal sage innsnitt til spikerslag i loddrette gjerdestolper. Og du kan bruke den når du skal sage tapper og bladsammenføyninger.

LES OGSÅ: Test av kapp-/gjærsager