For du kan få helt små sager, som bare kan kappe smale bord i opp til 45° vinkler, og store, dyre luksusutgaver med dobbeltlinjelaser, skråsaging opp til 50° og mulighet for å vippe bladet til begge sider. Se hva du kan kreve av sagen din her.