SKIFT BLADET: På nye stikksager kan du skifte blad uten å bruke verktøy. Du frigjør bladet på en knapp, så det kan trekkes ut. Knappen brukes også når du skal sette i sagblad.

SAG LANGE, RETTE SNITT: Sett i et vanlig blad til tre, og prøv å sage på frihånd etter en strek. Legg merke til om bladet trekker skjevt. I så fall skal du dreie maskinen litt for å sage helt rett.

PRØV PENDELFUNKSJONEN: Prøv å sage med forskjellige pendelinnstillinger. Med høy pendelfunksjon sager stikksagen raskere, men det går utover finishen – treet flises mer opp.

SE OGSÅ: 3 typiske feil med en stikksag

STIKKSAGENS SPISSKOMPETANSE: KURVESNITT

Stikksagen er ekspert på å sage i sirkler og buer. Det får du bruk for hvis du vil lage utskjæringer i for eksempel et gjerde eller et rekkverk. Har du et smalt sagblad, er det nesten ingen grenser for hvor skarpe svinger du kan lage. Smale, fintannede blad er nemlig laget for å kunne sage meget skarpe kurver.

Skal du sage i sirkler, eller sage lange rette snitt, jobber stikksagen mer presist hvis den får noe å støtte seg til – for eksempel et sirkelanlegg eller en anleggsskinne.

KURVESNITT – SLIK GJØR DU
KURVER NEDENFRA: Å sage kurver nedenfra krever litt øvelse.
KURVER OVENFRA: Med det riktige bladet, er det lett å sage ovenfra.
SKARPE KURVER: Et smalt blad kan sage skarpe kurver.

SE OGSÅ: GUIDE: Bli ekspert på stikksager på 5 minutter

SAG RETT MED EN ANLEGGSSKINNE

1. For å kunne sage langs en lang skinne, skal du først måle avstanden mellom bladet og kanten på fotplaten. Denne avstanden skal du overføre til platen eller det bordet du skal sage i.

2. På platen har du markert streken du skal sage langs. Anleggsskinnen skal plasseres i en avstand som tilsvarer avstanden du målte på stikksagen.

3. Spenn fast føringsskinnen med tvinger, som plasseres så de ikke er i veien når du sager. Hold fotplaten inn mot skinnen, og start sagen. Dermed kan du sage hele veien langs skinnen.

ØV DEG PÅ SIRKLER
FRIHÅND: Bor et hull i en plate innenfor den oppmerkede sirkelen. Begynn å sage i det treet som skal fjernes. Sag ut til streken, og så hele veien rundt langs innersiden.
MED SIRKELANLEGG: Du begynner som ved saging på frihånd. Men med et sirkelanlegg skal du merke opp sentrum av sirkelen, og sette senterspissen der før du sager.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Test av stikksager

PRØV Å SAGE EN FIRKANT
1. Start med å bore et hull i det feltet som skal sages ut – et par centimenter fra streken. Hullet skal være stort nok til at sagbladet kan stikkes uhindret ned i det.
2. Sag i en myk bue ut til streken, og følg streken mot hjørnet. Sag helt inn i hjørnet, stopp sagen, og trekk den 5 cm bakover, før du sager videre i en ny, myk bue forbi hjørnet.
3. Gjenta i alle hjørnene, og fjern det avskårne treet, hvis det ikke allerede har falt ut. Deretter mangler du bare å gjøre ferdig hjørnene.
4. Sag helt inn i alle hjørner, slik at de blir skarpe og hullet firkantet. Med samme fremgangsmåte kan du for eksempel sage hull til vasken i en ny benkeplate på kjøkkenet.