Overfresen din er prisgitt fresestå- lene. Du kan kjøpe den største og flotteste maskinen, eller du kan nøye deg med en enkel modell til 500 kroner. Men maskinen vil aldri kunne klare mer enn de stålene du setter i den. Dette er til gjengjeld mange fantas- tiske oppgaver, som tidligere bare var forbeholdt de dyktigste håndverkerne.

For selv om man ofte sier at hvert fresestål bare kan løse én enkelt opp- gave, så er det bare en halv sannhet. Har du et sett med 10-20 stål til overfresen, så kan du sannsynligvis med god stil innfri fresedrømmene dine mange år fremover.