Stemjernet strutter av X-faktor. Når et bredt stemjern hvilende trygt i en barket tømrerneve graver seg ned i trebjelken, så er det håndverkets ånd vi ser i øynene. Men hva nå, når overfresen og sirkelsagen og hele hæren av roterende og vibrerende maskiner i en virvel av støy og spon skjærer seg inn i stemjernets oppgaver?

Ta det med ro. Du har fortsatt bruk for stemjernet: til å følge opp maskinenes arbeid, og til de oppgavene der det ellers bare er gjentagende arbeidsprosesser i et bestemt prosjekt som gjør at du bruker maskiner. Stemjernet er derfor fortsatt uunnværlig i verktøykassa di, og du har fortsatt stor nytte av å mestre dette flate, anvendelige jernet.