Fastnøkler er gode til å spenne og løsne bolter og muttere med. Men de krever at du kjenner den nøyaktige størrelse på hodet du skal skru – og du må bruke forskjellige nøkler for hver hodestørrelse.

Derfor er den svenske smeden J.P. Johanssons oppfinnelse fra 1892 en genistrek, som da også har fått plass på så godt som enhver verktøytavle: en justerbar nøkkel, skiftenøkkelen – eller svenskenøkkelen, som noen kaller den, etter opprinnelsen.