Jesper bruker et spesielt avrettingsverktøy til formålet. Det består av et bord som er skåret til slik at hakket passer nøyaktig med høyden av de eksisterende steinene.

I dette tilfelle har han skåret et hakk på 5 cm, som er høyden på den røde steinen. Han plasserer det simpelthen ved kanten av den eksisterende belegningen, og trekker så bordet bakover mens han holder det tett inntil steinene.

På denne måten drar han av den overskytende grusen, og han får samtidig en helt plan overflate, som er klar til å bli belagt med nye stein med det samme.