Likevel har hun gjort seg noen forebyggende tanker da hun innredet hagen. Hun har derfor anskaffet seg et spesialdesignet vern mot snegler. Sneglevernet skal settes opp i dette bedet, hvor Mette planlegger å dyrke salat – en av sneglenes livretter. Bedet måler 1 x 2 meter.

Sneglevernet er framstilt av galvaniserte stålplater, som ved hjelp av spesialkonstruerte hjørner lett kan settes sammen slik at de utgjør et lukket bed. Det som holder sneglene unna bedet, er knekken øverst på de galvaniserte stålplatene.

Hvis en snegle forsøker å kravle opp, vil bøyen på platene få den til å falle ned igjen. Sneglen klarer ganske enkelt ikke å forsere dette vernet. Sneglevernet fås i stykker som er én meter lange.

Stykkene måler 27 centimeter i høyden, og hver plate har et knekk på fem centimeter øverst – og ytterligere en bøy på ca. 1 centimeter ytterst. Hvis det sneglesikrede bedet skal være mer enn en meter langt, må du bruke flere 1-meters plater, som her.

Skyv først platene 5-10 centimeter ned i jorda.Deretter forlenger du bedet ved å skyve neste stålplate noen få centimeter inn over den forrige. Hjørnene skyves også på plass – inn over begge plater som grenser opp til hjørnet. Nå er sneglevernet ferdig montert.

De grønne plantedelene som ses i jorda er ikke ugress, men deler av grønngjødselplanten honningurt, som er vendt ned i jorda i forbindelse med opparbeidelsen av den nye kjøkkenhagen.

Plantedelene bidrar til å sikre en god og næringsrik jord til salaten, som du med ro i sinnet snart kan plante ut her.

Selv om konstruksjonen her sikrer deg et sneglefritt bed i kjøkkenhagen, må du likevel være oppmerksom på å fjerne ugress langs vernet kontinuerlig. Ellers risikerer du at sneglene bruker ugresset som gangsti inn i bedet.