Ukrudtsfri inneholder organiske fettsyrer – hovedsakelig nonansyre, som oppløser celleveggene i bladoverflatens celler. Det betyr at planten tørker ut og dør. Ukrudtsfri er altså et middel som virker dér hvor det treffer planten.

Ukrudtsfri trenger ikke helt ned i røttene som Roundup, og det virker så å si bare ovenfra. Du må derfor være forberedt på å gjenta behandlingen. Til gjengjeld kan du se at de behandlede plantene begynner å visne i bladmassen i løpet av kort tid.

De organiske fettsyrene i Ukrudtsfri skal ifølge produsenten for 95 prosents vedkommende brytes ned av naturlige bakterier til vann og kulldioxid i løpet av et par dager. Etter ti dager skal alle spor være forsvunnet.

Produktet kan blant annet kjøpes på internett.Det er i høy grad grunn til å diskutere om man ønsker å bruke kjemi i hagen eller ei. I noen tilfeller kan det være til stor hjelp. I andre kan man kanskje like gjerne legge seg på alle fire og fjerne ugresset for hånd.