V erktøy kommer i stadig nye versjoner – ofte før vi har fått pakket ut det vi allerede har kjøpt. Derfor kan det være moro å kikke på noe som stort sett har beholdt både form og funksjon fra første dag. Vi har tatt øksa, som stort sett har vært uforandret siden bronsealderen, og høvelen, som både grekerne og romerne benyttet seg av. Vi har valgt skrutrekkeren, som det først ble bruk for da skruene begynte å bli produsert av metall, og saga, som er en videreutvikling av steinalderens hakkede knivblad. Endelig har vi tatt et moderne elektrisk verktøy, den bærbare drillen, som i sin første utgave fra 1908 ser ut som om den er fabrikkert i forrige uke. Naturligvis kunne vi ikke la være å ta med skiftenøkkelen. Dette uunnværlige vertøyet som ble funnet opp i vårt naboland i 1892, og som fortsatt selges over hele verden. Nesten uendret.