Har du prøvd å lage en tradisjonell sammenføyning med runde treplugger, vet du at det kreves stor nøyaktighet for å få hullene til å sitte nøyaktig i forhold til hverandre. Og de runde pluggene sitter så stramt i hullene at det ikke er mulighet for finjustering. Runde plugger passer egentlig best i industrien med faste oppstillinger og serieproduksjon av møbler. I motsetning til de runde pluggene, gir lamellene (flatpluggene) deg mulighet for finjustering i den ene retningen fordi hullet som freses, er en tanke lengre enn lamellene. Men fordi utfresingen tilsvarer tykkelsen og dybden på lamellen, blir sammenføyningen likevel både svært sterk og stabil når lamellen limes på plass. Den praktiske lamellfresen, som først ble laget av bedriften Lamello allerede i 1956, har spesielt blitt brukt av de profesjonelle møbelsnekkerne fordi den gjør det mulig å lage fine tresammenføyninger på svært kort tid. Lamello produserer fortsatt profesjonelle lamellfreser, og alle lamellene som brukes her i kurset, er fra Lamello. Av og til dukker lamellfresene opp på tilbud til noen hundre kroner i de billige kjedebutikkene. De kan være fullt brukbare hvis behovet ikke er spesielt stort, men til dette kurset har vi brukt en nøyaktig og holdbar modell fra DeWalt.