Det ser pent ut med et kontrastfarget felt på veggen. Med krysslinjelaseren sparer du oppsetting av maskeringsteip.

Det ser pent ut med et kontrastfarget felt på veggen. Med krysslinjelaseren sparer du oppsetting av maskeringsteip.

Det finnes snart nesten ikke konstruksjonseller opphengsjobber der vateret ikke tas i bruk. Bilder som skal flukte, hyller som skal henge rett, tapetlengder som skal være i lodd, eller kjøkkensokler som skal være i vater. For ikke å glemme stålskjelett til en skillevegg.

Men et tradisjonelt vater krever tidkrevende oppmerkinger og rekker ikke alltid så langt som du ønsker det skulle. Og du har som regel bare én hånd ledig til å arbeide med. Derfor er det all mulig grunn til å anskaffe en krysslinjelaser, eller et laservater, som den lille elektroniske assistenten populært kalles.

Vi gir deg faktisk fem gode grunner, der vi viser hvorfor krysslinjelaseren er til uvurderlig hjelp til en hel rekke oppgaver som ville ha vært langt mer tidkrevende og vanskelige med et vanlig vater.

Hent artikkelen og se alle de fem grunner.

EKSTRA GRUNN: Sprø svor med laser

En av hemmelighetene bak en perfekt sprø svor er å legge ribba helt i vater. Hva er da mer naturlig enn å finne frem den nye krysslinjelaseren?Flæskesteg med krydslinjelaserRibba ble helt perfekt! Enda et punkt på listen over bruksmuligheter for laseren.