Noen ganger har man bare bruk for at vateret er flere meter langt, at det kan bøyes rundt hjørner og kan betjenes uten hender. Dette er for mye å be selv det beste vateret om, men med en krysslinjelaser eller et laservater, som det også kalles, kan du få alle disse ønskene oppfylt, og enda litt til. Krysslinjelaseren sender tynne røde streker ut på veggen, og den innebygde selvnivellerende pendelen sørger for at strekene sitter helt nøyaktig, slik at du kan streke opp på veggen med en presisjon som langt overgår det tradisjonelle vateret. Det gjør ikke bare jobben mer presis, men også langt raskere, spesielt når du skal finne et vannrett eller loddrett nivå over større avstander. Skal du henge bilder, speil eller skap opp på en vegg, kan du slå på kryssfunksjonen slik at du både får en strek i lodd og en i vater å styre etter. Igjen en funksjon som ligger utenfor vaterets rekkevidde. Alle de testede krysslinjelaserne er meget nøyaktige, men det betyr likevel ikke at alle er like gode. Et av de parameterene som skiller dem, er laserstrekens synlighet. Ikke bare på avstand og under vanskelige lysforhold, men også selve strekens synlighet og evne til ikke å flimre. Et annet meget vesentlig parameter er muligheten til å justere laseren i høyden med et stativ eller et godt oppheng. Noen av de testede modellene har gode medfølgende oppheng, og flere av dem kan plasseres på et vanlig fotostativ, slik at de kan justeres opp og ned etter behov. Enkelte modeller kan du bruke utendørs ved hjelp av en reflektor – et stykke papp med en reflekterende overflate som fanger laserlyset. Det gjør rekkevidden betydelig større og utvider bruksmulighetene.