Først bretter du ut den ene tommestokken og legger den bort til det ene punktet det skal måles fra – her er det den venstre vangen.

Så bretter du ut en ekstra tommestokk og legger den opp til det punktet som det skal måles til – her den høyre vangen. Nå legger du bare de to tommestokkene opptil hverandre slik at de er parallelle, og da er det bare å legge de to målene sammen – her er det f.eks. lett å legge 50 til 47. Altså er trinnet 97 cm bredt.

Hvis du synes det er for komplisert, eller hvis du ikke har to tommestokker, så finnes det også et alternativ. Håndverkeren bruker her i stedet et spesielt målebånd som har en utfoldbar tapp som man kan legge opp til det man ønsker å måle fra. Det smarte er at selve målebåndet måler fra den lille røde tappen, slik at man kan finne det rette målet.

Vanlige målebånds første centimer er en millimeter for kort. Hvis man derfor hekter målebåndet fast over f.eks. en kant og vil ha det innvendige målet, så blir dette en millimeter unøyaktig. Men enden på dette målebåndet er fleksibel, så når du trekker i det for å få et innvendig mål, beveger det seg en millimeter, og gir dermed et helt nøyaktig mål. Hvis du derimot skal måle et utvendig mål, skyver du bare enden opp mot målet, og det beveger seg så tilbake slik at det også gir et helt nøyaktig utvendig mål.