Dette laservateret er imidlertid et av de bedre, men det koster da også et sted mellom 2500 og 3000 kroner. Det er særlig velegnet til flislegging i større rom, hvor presisjon er helt avgjørende.

Her tester mureren vateret ved å prøvelegge noen fliser. De to laserlinjene er innstilt til en rett vinkel, og laserstrålen står helt tydelig. Det er lett for mureren å følge linjen når han legger flisene. Og han kan være helt sikker på at flisene kommer til å ligge i en rett vinkel.

LES OGSÅ: Test av sirkellaser

Til laservateret hører det også med et rødt speil, som bl.a. kan brukes til en ytterligere kontroll av flisleggingen. Det kan nemlig være veldig vanskelig å holde samme fugeavstand mellom alle flisene. Gjør du ikke det, vil det uvilkårlig oppstå skjevheter. Det unngås med denne laseren og speilet.

Mureren måler den totale lengden av de fem først lagte flisene. Den er 76,5 cm. Det målet avsetter han på den andre siden ved hjelp av speilet. Den første markeringen skal være der hvor laserstrålen treffer midten av speilet. Deretter markerer mureren de 76,5 cm, og stiller opp speilet. Så flytter han laseren opp så den flukter med den femte flisen.

Les mer om: vater

Nå skal laserstrålen helst treffe midt i speilet – og det gjør den. Nå kan mureren rolig legge de siste flisene og være sikker på at både fliser og fuger holder mål. Foruten den rette vinkelen, kan laseren også innstilles til diagonaler på 67,5, 22,5 og 45 grader. Den har en såle av rustfri stålplate, som gjør at den kan stå på vått flislim og deretter lett rengjøres.