Enhver som har kommet i skade for å bore hull i skjulte vannrør eller ledninger, kunne nok tenkt seg å ha hatt en Bosch D-tect 120 til rådighet. Detektoren er nemlig laget for å finne skjulte vannrør, ledninger, armeringsjern, bjelker og lekter bak overflatene på både vegger, gulv og himlinger – og det fungerer fortreffelig.

Vi har testet instrumentet på alle funksjonsområdene, og konklusjonen er klar: D-tect 120 kan finne alt sammen, med god presisjon. Det store displayet gjør instrumentet lett å bruke, og resultatet synes uten problemer også i svakt lys. Dessuten gir D-tect et høyt og tydelig lydsignal ved maksimal respons (på midten av emnet). Dette kan også slås av, hvis det sjenerer.

Særdeles brukervennlig multidetektor

En spesiell kvalitet ved instrumentet, er at betjeningen er veldig enkel. Det finnes en av- og påbryter og tre knapper til valg av funksjon. Oppstartsinnstillingen er alltid universalfunksjonen, som i virkeligheten dekker alle funksjoner. Men de kan altså spesialiseres ytterligere ved de to øvrige funksjonsknappene. Det lyktes oss dog ikke å fremprovosere tydeligere deteksjonssignaler ved å velge disse. Kort sagt, i nesten alle tilfeller ser det ut til å kunne fungere godt med bare med “slå på og søk”. Enklere blir det ikke.

Selve søkingen gjøres ved å bevege instrumentet sideveis, mens det har kontakt med flaten. Når et skjult emne kommer inn i søkefeltet, blir det et utslag på displayet, som tydelig viser når instrumentet står midt over det avslørte objektet.

Finner du en skjult strømførende ledning, gir instrumentet et spesielt lydsignal, og et tydelig symbol for strøm vises på skjermen. Vi har sett Bosch D-tect til cirka 2000 kroner.

Bosch D-tect 120 multidetektor

5/5

Instrumentet fungerer perfekt, og fortjener derfor samtlige fem stjerner.

Pris: 2000 kr.

+ Tydelig og presis markering av avslørte objekt. Usedvanlig enkel betjening. Kan avsløre selv vannfylte plastrør.
÷ Prisen gjør at du skal ha behov for å finne skjulte installasjoner mer enn én gang.