Nå kan du få ditt eget snekkerverksted for kun 200 kr

Er du den lykkelige eier av en nyinnkjøpt overfres, er det en veldig god idé å kjøpe et prøvesett med fresestål som ikke er altfor dyre, og deretter øve deg med dem. Hvert fresestål har sin egen spisskompetanse, og i prinsippet løser ett fresestål én oppgave.

Likevel kan noen av stålene frese flere profiler, alt etter hvordan fresedybden justeres. Men fordi det kan være vanskelig å finne hvert enkelt freseståls funksjon bare ved å titte ned på stålene i kassen, skal du ta opp ett om gangen og prøve ut mulighetene og funksjonene.

De enkleste stålene å begynne med, er stålene med kulelagerstyring, fordi styringen sørger for at du holder en fast og jevn avstand til kanten.God fornøyelse.