Den kan sage, skrape og slipe med et nesten kirurgisk snitt. Den kan dykksage som et elektrisk hoggjern, skjære ut firkantede hull, fjerne fuger mellom veggfliser og sage i gips og porebetong. Og den kan fjerne overskytende lim og silikon etter fugearbeid. Multikutteren er nærmest genial, og jo mer du arbeider med den, jo mer imponert blir du. Inntil 2008 var multikutteren ensbetydende med tyske Fein. Det var denne fabrikken som oppfant ett av håndverkernes yndlingsverktøy tilbake i 1980-årene. Men etter hvert som patentene utløp, lå veien åpen for konkurrenter som Bosch, Power Craft og Meec. De hadde lenge stått klar i kulissene, og med ett slag kom de billige modellene. Det unike ved multikutteren er dens oscillerende bevegelser som flytter kniv- og skjæreverktøy millimeter fra side til side i et rasende tempo – opp til 21 000 svingninger i minuttet. Samtidig kan skjæreretningen på sagbladet justeres i forhold til arbeidsstilling og plassforhold. Som følge av den lange erfaringen, kan Fein tilby svært mye tilleggsutstyr, men det er bare det eldre utstyret fra Fein – fra før 2006 – som kan brukes på maskinene fra Bosch og Meec. For samtidig med at konkurrentene kom inn på markedet, innførte Fein et nytt låsesystem til sitt verktøy, og dette er de inntil videre alene om å bruke. For å hjelpe de «gamle» Feinkundene slik at også de kan bruke det nye verktøyet, har Fein utviklet et spesielt adapter. Men ellers har også Bosch nå mye tilleggsutstyr, og hele tiden kommer det nytt.