Kunsten å felle et hengsel inn i for eksempel ei dør, krever snekkererfaring og håndlag. Skal du felle inn flere, må du dessuten ha god tid. Om du da ikke bruker en overfres og en kopiring. Gjør du det, kan du gjøre den samme jobben på overraskende kort tid, og du kan presisjonsfrese i ganske små emner igjen og igjen. Kopiringen sitter blant annet på maskinen for å beskytte malen mot fresestålet. Røret på kopiringen som følger sidene på malen, skal være så stort at fresestålet uhindret kan gå rundt. Derfor må du ta hensyn til avstanden mellom kopi ringen og fresestålet. Lager du en mal i stil med tall-malen på neste side, skal du legge til avstanden fra kopiringen inn til fresestålet fordi fresestålet skal føres innvendig i malen. Ma-len skal altså være litt «for stor». Omvendt blir det om du skal frese utenom en mal, for eksempel for å lage et spor i et skjærebrett. Da freser du rundt malen som derfor skal være mindre enn resultatet du vil oppnå.