Svalehalesammenføyninger og vanlig sinking er metoder som brukes for eksempel ved møbelproduksjon, og som oser av kvalitet. Men de krever stor nøyaktighet og solid erfaring med sag og stemjern. Igjen er overfresen verktøyet som setter ikke-snekkere i stand til å utføre de ellers så kompliserte sammenføyningene. I denne leksjonen viser vi en føringsmal (jigg) som er så sinnrikt innrettet at fresen lager tilsvarende utfresinger i begge emnene i samme arbeidsoperasjon. Sinkejigger, som de gjerne kalles, fås bl.a. i merket Trend (www.stegforsteg.org og www.verktoyas.no). Slikt tilleggsutstyr betyr en investering på 1600 til 3000 kroner, men du kan bruke en hvilken som helst vanlig overfres i en god kvalitet. Passer ikke kopiringen som følger med settet til din fres, kan du kjøpe en annen kopiring.