Mange byggvarehus har en avdeling for utleie, og utvalget blir større og større. Men hvor går skillelinjen mellom når det lønner seg å kjøpe fremfor å leie?