Her kan du lese om hvorfor et bor kan braute seg vei gjennom stål, men gir opp i myk furu. Hvorfor klassikerne kan konkurrere med de helt nye borene. Hvorfor et dyrt bor kan være billigst i lengden, og hvorfor et billig bor kanskje er best her og nå.