Eksentersliperen vibrerer som en plansliper. Men den dreier også rundt for å slette slipesporene den ellers ville etterlatt. Derfor er eksentersliperen blitt så populær hos både profesjonelle og hjemmehåndverkere. Men ingen er jo bra til alt, og den runde skiven kan selvsagt ikke komme til i hjørner. Der må du supplere med en trekantsliper.