LES OGSÅ: Når har jeg bruk for en dykkpumpe?

Har du én gang hatt vann i kjelleren, er det en risiko for at det skjer igjen. Grunnvannet kan være for høyt, kloakken underdimensjonert, klimaet i forandring – og du kan selv fortsette listen … Derfor har du behov for en beredskap i form av en pumpe som kan hjelpe deg av med vann som ikke skal være der. Og med det vannet som skal opp av fiskedammen når den skal renses. Vi har testet noen av de modellene som finnes, og har funnet ut hva det kan være lurt å se etter.