Ei lensepumpe skal kunne tømme en over-svømt kjeller i en fart. Og den skal kunne løfte vannet høyt nok til at det kommer dit du vil ha det. Jo mindre vann som er igjen på gulvet, jo bedre.

Vi har testet fem lensepumper til forurenset avløpsvann. Og vi har tatt utgangspunkt i et prisnivå der de ? este huseiere vil kunne følge med. For har du en kjeller, kan ei lensepumpe være en god investering i tider med ustabilt og uberegnelig vær.