De små enhåndstvingene, som mange av oss har en eller flere av, er til stor hjelp når vi skal bruke en ekstra hånd til å holde fast på et emne. Men skal det skjeve bordet tvinges på plass, eller skal to trebjelker limes sammen under stort press, så må de gi opp. Her trår storebrødrene deres, skrutvingene med en spennvidde på 80-100 centimeter, til. De kan levere trykk på helt opptil 400 kilo. Da må selv det mest gjenstridige, skjeve bordet gi opp for overmakten. Dette er snakk om rå styrke.