Lamellfreser

Til de aller fleste formål når du bruker en lamellfreser, er det helt vanlige ellipseformede trelameller som brukes. De limes fast, er beregnet til permanent sammenføyning av to emner og finnes i tre forskjellige størrelser. Det finnes dog også spesiallameller til spesielle formål og avanserte sammenføyninger.

  1. P0 er 4 mm tykk og 15 x 45 mm stor. Den er beregnet til materialtykkelser mellom 9 og 12 mm.

  2. P10 er 4 mm tykk og 19 x 55 mm stor. Den er beregnet til materialtykkelser mellom 13 og 15 mm.

  3. P20 er 4 mm tykk og 23 x 61 mm stor. Den er beregnet til materialtykkelser som er over 15 mm.