1. STIGER OG STILLAS

Stiger og stillas er ubestridt det farligste utstyret vi bruker. I løpet av bare ett år, registrerte statistikken cirka 4300 ulykker.

Det er alt fra skrammer og blåmerker, via brudd i armer og bein, til kvestelser i hode og rygg.

Skadene skyldes ofte for dårlig fastgjorte stiger, mangelfulle stillas og uoppmerksomhet av brukeren.

2. HOBBYKNIV

2900 ganger i løpet av ett år, forteller statistikken at gjør det selv-folk skader seg på kniv eller hobbykniv. Skadene er typisk kuttsår på hender eller knær, som må sys.

Minimer risikoen ved bare å trekke frem ett enkelt ledd på bladet til hobbykniven, så det ikke brekker mens du skjærer. Husk også å trekke inn bladet, før kniven legges i lommen. Ellers blir det lett uønskede hull i buksene eller låret ditt.

3. VINKELSLIPER

 class=

Hvis vinkelsliperen treffer kroppen, kan du få meget alvorlige skader.

Pasientene kommer normalt til legevakten med dype snittsår, som involverer sener og nerver. Dessuten får mange gnister i øynene.

Derfor skal du aldri fjerne sikkerhetsskjoldet rundt kutteskiven. Er skiven slitt ned, så sett på en ny, slik at du kan jobbe trygt videre.

4. SAKS

900 ganger i året er sakser, grensakser eller beskjæringssakser årsak til skader, ifølge statistikken.

Som regel fordi vi klipper oss i fingrene eller blir truffet i øyet av en grein mens vi bruker saksene. Hansker og briller kan avverge de fleste skadene.

5. HAMMER

Hammeren er sjelden skyld i alvorlige skader. For det meste dreier det seg om blå negler eller sår, som bare skal renses og dekkes med plaster.

Likevel ligger hammeren på en femteplass i statistikken, med 900 registrerte tilfeller på årsbasis. Bruk derfor en hammer med et godt grep.

6. SIRKELSAG

850 ganger i året er sirkelsagen involvert i ulykker, ifølge statistikken.

Det dreier seg i enkle tilfeller om dype snittsår i fingrene, i verste fall om amputerte fingre eller en hel hånd.

Hold derfor hendene langt unna sagbladet. Sikkerhetsskjermen og annet vern skal brukes slik det er ment, for å minimere risikoen for ulykker.

7. HEKKSAKS

Flere av hekksaksenes mange skader på særlig hender og armer, skyldes at sikkerhetsanordningene er frakoblet.

Bruk dem, og pass på både deg selv og andre personer i nærheten. Stå stabilt, og hold maskinen med begge hender.

Holder du hekksaksen skarp, slipper du å bruke særlig mye krefter. Det reduserer i tillegg faren for at saksen “glipper”.

8. GRESSKLIPPER

  class=

600 årlige skader, forteller statistikken om når det gjelder gressklippere.

De verste ulykkene skjer når folk ikke fjerner plugghetten før de skal rense eller gjøre annet arbeid med kniven, og maskinen plutselig starter.

Legevakten forteller om amputasjoner og stygge skader i de verste tilfellene, men også om bein- og fotskader hos flere som har slått gress i sandaler.

9. BORMASKIN

Statistikken forteller om nesten 50 skader i måneden, etter bruk av bormaskin.

Et typisk eksempel er at boret griper fatt i klær eller hansker og gir leddbåndsskader på fingrene.

Men også følgeskader av borearbeid skal tas alvorlig: Husk derfor vernebriller som beskytter mot borestøv og flyvende partikler.

10. HÅNDSAG

Det rolige tempoet med håndsagen gir åpenbart en falsk trygghet, for statistikken forteller om over 500 årlige legevaktbesøk.

Heldigvis begrenser skadene seg til skrammer i hånd og fingre. Unngå dem ved å bruke hansker.