Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Se hvordan du bygger et av lekter og impregnerte bord.