Kontakt med redaksjonen bør skje skriftlig:

GJØR DET SELV
Glåmstadvegen 8,
2213 Kongsvinger

Gjør Det Selv påtar seg intet ansvar for manuskripter, fotografier, tegninger eller digitalt materiell som sendes uoppfordret.

Spørsmål om bladet sendes til bladets redaksjon.

Har du spørsmål om abonnement, regning eller levering av bladet?
Ring 23 06 87 00 eller bruk vår kundetjeneste på nettet.

Abonnementsbetingelser for Gjør Det Selv
Abonnementsbetingelser

Annonser
Hvis du vil annonsere i Gjør Det Selv eller på webstedet gjoerdetselv.com kan du kontakte:
Bonnier Media
Øvre Vollgate 6
PB 1010, Sentrum
0101 Oslo
Tlf: 22 04 73 00
Fax: 22 04 73 01
www.magasiner.no

Annonsesalg:
Stian Johansen
Salgssjef Nett / Sales manager Digital