Slik lager du en tappskjøt

Når to treemner skal skjøtes i en T, er det opplagt å gjøre det med en tappskjøt. Den er sterk og samtidig mye mer elegant og diskret enn for eksempel et beslag. Skjøten er ikke særlig komplisert å lage, så lenge du er nøye når du måler opp, sager og stemmer ut.

Tappskjøt

STYRKE: Forklaringen på tappskjøtens store styrke finnes i den store limflaten, som gjør den i stand til å motstå både trekk og trykk.

VANLIG TAPPSKJØT

1. Tappen skal være minst 1/3 av tykkelsen på emnet. Sag inn til tappen (den midterste 1/3) fra begge sider. Her er utgangspunktet en 98 x 98 mm stolpe.

2. Du skal sage nøyaktig ned i de vannrette strekene på begge sider av tappen. Det er viktig å sage på yttersiden av streken, så tappen ikke blir for tynn (dvs. mindre enn 1/3 av emnets tykkelse).

3. På alle fire sider av tappen skal det være en plan anleggskant, som vil sitte tett mot emnet med tapphullet. To av sidene er allerede ferdig (1/3), mens de to siste kun skal være cirka 5 mm brede.

3. Tapphullet i det andre emnet strekes opp etter tappen. På både tappen og tapphullet markeres det i tillegg i hvilken retning tappen vender. Hvis du skal lage flere skjøter, kan du lage en mal.

5. Hullene til tapphullet bores loddrett. Bor flere hull, så mest mulig treverk fjernes. Bruk et bor som er noen få millimeter mindre enn tykkelsen på hullet.

6. Tapphullets kanter rettes pent med et skarpt stemjern. Sjekk med prøveskjøter underveis, til tappen passer stramt og kan presses helt i bunn. Husk å bruke rikelig med lim.

Redaksjonen anbefaler: 4 treskjøter enhver kan lage

TAPPSKJØT MED KILER

1. Gjennomgående tappskjøter kan styrkes med kiler som spenner ut tappen mot sidene i tapphullet. Først sages to parallelle spor til kilene – loddrett ned til tappens bunn.

2. Kilene slås ned i lim i sporene. De er like brede som tappen, spissen har nesten samme tykkelse som sporet, og den skrå vinkelen er liten, slik at kilene kan slås langt ned i sporet.

3. Kilene skjæres ned, og både tapp og kiler slipes i plan med overflaten. Kiler i en annen tresort vil fremheve skjøten. En tappskjøt ser flott ut, så det er ingen grunn til å skjule den.

TAPPSKJØT MED TREPLUGG

1. Til bygningsdeler, for eksempel en carport eller et takoverbygg, er det en fordel å låse skjøten solid med en treplugg. Først borer du gjennom tapphullet med et bor som tilsvarer pluggens tykkelse.

2. Hullet til pluggen bores litt forskjøvet i tappen. Først presses tappen i tapphullet, før sentrum på pluggen markeres med spissen på spadeboret. Tappen trekkes ut, og hullet bores.

3. Når pluggen slås gjennom de lett forskjøvede hullene i tapp og tapphull, trekkes skjøten tett sammen. Når emnene skal brukes i en byggkonstruksjon, sikres de ytterligere med vannfast lim.

2 typer: Skjult eller gjennomgående tappskjøt

Tappskjøten finnes i to utgaver: den skjulte og den gjennomgående. I den skjulte skjøten skal tappen cirka 3/4 inn i tapphullet, og tappen skal være et par millimeter kortere enn tapphullets dybde, så det er plass til lim. I den gjennomgående skjøten skal tappen være like lang som tapphullet.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Håndverker-teknikker