Grus: Velg riktig GRUS!

RETT OG STABILT: Når bærelaget er vibrert, legges et avrettingslag, så belegningen blir rett og stabil.

HVORDAN BRUKES GRUS?

Som gjør det selv-folk, bruker vi ofte grus under belegninger. Når grusen er fordelt, skal det vibreres med en platevibrator. Det gjelder både bærelag og et eventuelt forsterkningslag i bunnen. Tykke lag grus på mer enn 10-15 cm bør du vibrere i to omganger – første gang når halvparten av laget er spredd ut.

Grus: Hvordan brukes grus?

Etter vibreringen skal gruslaget jevnes, slik at det neste laget blir noenlunde like tykt overalt. Det siste gruslaget – settelaget – skal ikke vibreres, men bare legges tynt, eventuelt tråkkes sammen og rettes opp.

Grus: Grus under belegningen

Grusen skal sikre at belegningen, i form av stein eller heller, ligger rett og stabilt i mange år. Det gjør den kun hvis det er tilstrekkelig drenering under belegningen. Bærelagene danner en god drenering.

GREIT Å VITE OM GRUS

Skal du ikke bruke all grusen med en gang, kan du bestille det i en storsekk (bigbag). Det er dyrere, men gjør det enklere å holde grusen fri for ugress, løv og annet organisk avfall du ikke vil ha i den.

SPESIELT VED GRUS

Grus hentes i naturen, og er enten naturlig, som natursand, eller knust granitt, som pukk. I tillegg får du kjøpt både knust betong og knust asfalt som grus.

Natursand regnes som en knapp miljøressurs, og mange jobber for å bruke mindre av det, både globalt og i Norge.

Grus: Grus innkjørsel

DRENSGRUS/FORSTERKNINGSLAG Kornstørrelse: 0-63 mm Skal du legge stein i en innkjøring som skal kunne tåle tung trafikk, skal du grave ut og legge 15-30 cm forsterkningslag i bunnen. Laget skal vibreres hardt. Du kan også bruke f.eks. 32-63 mm pukk.

Grus: Singel grus

BÆRELAG Kornstørrelse: 0-32 mm Et bærelag brukes under alle typer belegninger. Bildet viser natursand, men pukk er mest vanlig, både i 0-16, 0-32 og 0-45 mm. 10-15 cm grus stabiliserer belegningen og virker som et drenslag.

Grus: Grus innkjørsel

AVRETTINGSLAG Kornstørrelse: 0-8 mm Avrettingsgrus er den grusen vi legger rett under belegningen, i et lag på 2-4 cm. Bildet viser natursand, men knust stein i 0-4 og 0-8 mm er mest vanlig. Avrettingslaget har liten drenseffekt.

Grus: Fugesand

FUGESAND Kornstørrelse: 0-2 mm Fugesand brukes mellom heller, betongstein, brostein og andre belegninger. Tidligere ble det ofte brukt strandsand til oppgaven, men fugesand pakker bedre, og gir ugress tyngre vilkår.

Grus: Støpesand

MURSAND Kornstørrelse: 0-4 mm Mursand bruker vi for eksempel til å blande en pussmørtel eller en finkornet betong. Skal du for eksempel pusse en nybygget sokkel, blander du en mørtel av mursand med sement og vann.

Grus: Subbus på gårdsplassen

SUBBUS/LEIRET NATURSAND Kornstørrelse: 0-8 mm På en hagegang hvor vi ønsker en toppbelegning av grus, f.eks. singel, legger vi først subbus eller leirholdig natursand under. Den vibreres og danner en hard overflate som grusen legges på.

**STØPESAND/TILSLAG
Kornstørrelse: 0-11 mm**
Støpesand, eller tilslag som er faguttrykket, brukes når vi skal blande betong. Det skal bare tilsettes sement og vann. Tilslaget kan være både 0-8, 0-11 og 0-16 mm, i både natursand og knust stein.

STØPESAND/TILSLAG Kornstørrelse: 0-11 mm Støpesand, eller tilslag som er faguttrykket, brukes når vi skal blande betong. Det skal bare tilsettes sement og vann. Tilslaget kan være både 0-8, 0-11 og 0-16 mm, i både natursand og knust stein.

Grus: Fallunderlag

FALLUNDERLAG Kornstørrelse: 0-2 mm Fallunderlag er sand uten kanter på kornene, og alle kornene er nesten like store. Derfor pakkes den ikke sammen og blir hard. Fås også i en grovere utgave med korn på 2-8 mm.

Grus: Sandkassesand

SANDKASSESAND Kornstørrelse: 0-4 mm Sand til sandkasser er lett å bygge med, fordi den inneholder mye finstoff. Sanden skal være godkjent i forhold til innhold av for eksempel tungmetaller og giftstoffer. Selges i sekk.