Enkel vegg til vask og toalett

Hvordan får man bygd en vegg med innebygd sisterne og vegghengt toalett og håndvask? Det spørsmålet vil håndverkeren her gi svar på. På denne prøvemonteringen vil han vise hvordan det kan la seg gjøre å bygge opp veggen på mindre enn en halv dag.

Veggen bygges primært opp av to stålprofiler – en profil på gulvet og en på veggen. Gulvprofilen skal plasseres 16-22 cm fra veggen, så det er plass til den innebygde sisternen. Profilen limes helt enkelt på gulvet med monteringslim.

Tørk av overskytende lim med det samme, da det kan være vanskelig å få det av senere. Sisternen leveres med alle rør og fittings, og er fra leverandørens side montert på et stålstativ med to bein. Beina plasseres helt enkelt i skinnen.

Det viktige er nå å sikre seg at sisternen vil bli sittende i riktig høyde. Den skal plasseres minst en meter over gulv, som det tydelig framgår av merkene på stativet. Håndverkeren plasserer den 101 cm over gulv, noe som tilsvarer en ferdig gulvhøyde.

Når det er lagt fliser på gulvet, vil sisternen komme til å henge på 1 meter. Det må også kontrolleres at sisternen er helt vannrett. Det gjøres enklest med et vater i både den ene og den andre retningen.

På veggen markerer håndverkeren høyden, da det er her den andre monteringsprofilen skal settes opp. I bunnprofilen markerer han hvor beina skal plasseres, før han fjerner sisternen. Fra merket vatrer han opp, og markerer hvor veggskinnen skal sitte.

Med settet følger passende skruer og skiver, og profilen monteres med en skrue i annethvert hull. Når profilen er montert, kan sisternen settes på plass igjen. Beina låses med to klemmer, som lett trykkes på plass i bunnprofilen.

Et spesialbeslag settes på veggprofilen på den ene siden. Til dette beslaget hører bolter, som skrus litt i. På samme måte monteres beslaget på den andre siden. Nå kan boltene skrus inn, til sisterne-stativet står nøyaktig i lodd.

Denne posisjonen fastlåses ved å klemme en plastmuffe fast på innersiden. I bunnen skal beina også festes i en fast avstand til veggen, så trykket overføres til veggen. Det gjøres med et spesialbeslag, som monteres inn i beina og festes med en fastnøkkel.

I veggen festes beslaget med en enkelt skrue og skive. På samme måte festes beinet i den andre siden.Beslag og hylser til monteringen er tilbehør, så husk også å bestille et monteringssett.

Sisternen er på plass, og nå er det bare å montere de forskjellige fittings som skal brukes til toalettets vanntilførsel og avløp. Og det er ikke til å ta feil av. Det er lett å se hvor de enkelte delene skal sitte, og det er lett å sette dem sammen.

De to lange boltene som skal holde toalettet, beskyttes med plastrør, så de ikke skades når veggen som skal skjule sisternen senere skal bygges opp. Systemet til spyleknappen beskyttes likeså, til innbyggingen er ferdig.

Nå er innbyggingen klar til å få montert vegg, og deretter å få tilkoblet vanntilførsel og avløp av en autorisert rørlegger. Til systemet finnes også en modul til oppsetting av håndvask. Det monteres på nøyaktig samme måte i bunn- og veggprofil.

Ved å benytte et slikt sett, kan du på en rimelig enkel måte bygge opp et elegant vegghengende toalett og en fritthengende håndvask. Fagmannen anbefaler at du kjøper et innbyggingssett i en god kvalitet, hvor det er adgang til sisternen utenfra.

På de helt billige modeller må du faktisk rive ned hele veggen hvis noe i sisternen går i stykker.

Akkurat nå leser andre ...