Lag ei vaskesøyle

Med et enkelt skap og hjørnehyller ble plassen i det lille badet utnyttet mye bedre.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
1.200 kroner

Intro

Nå får vi god kontroll med vaskemaskinen og tørketrommelen, og rotet er ryddet av veien.

Men det krevde en del planlegging og en god del tenking å få pusle spil let til å gå opp, for badet var uvanlig dårlig innredet med en endevegg med flere skjeve vinkler.

Løsningen ble en skapseksjon til vaskemaskinen og tørketrommelen og med tre kan tete hyller over hverandre.

Trekanthyllene er de vanskeligste å lage, men her får du opp skriften på hvordan du tilpasser hyllene når vinklene er skjeve, og det umiddelbart virker som en umulig oppgave.

Veiledning

01
Skapseksjonen 6 Trinn

Skapseksjonen, eller vaskesøyla, består av ei ramme med plass til en skuff i midten. Oppå lager vi et skap.

Det er en fordel å dele opp prosjektet i mindre enheter når alt skal settes på plass på et vanskelig tilgjengelig sted. Delene monteres da sammen til slutt.

Vi har valgt mdf-plater som ble skåret til i byggevaremarkedet, men vi har malt dem selv. Du kan også velge hvit mdf eller laminerte sponplater.

Vi anbefaler på det sterkeste at det brukes både lim og skruer for å montere sammen platene. Forsterk med vinkelbeslag eller lim og skru på bærelister under hylla til tørketrommelen.

Det er viktig at alt treverk heves fra badegulvet slik at det ikke blir skadet av fuktighet. Som føtter bruker vi derfor skruer med plast kapper på.

1

Bor opp i sidene til toppen og hyllene. Bor med et 5 mm bor, og ikke tettere enn 7 cm fra kantene på sidene. Ellers risikerer du at det sprekker når du skrur inn i kanten.

2

Hylla til tørketrommelen forsterkes med minst fire møbelvinkler. Alle hyller limes dessuten og skrus fast med minst to skru er på hver side.

3

Skru fast fire 8M maskinskruer som bein. Da unngår du at plata står direkte på gulvet og suger opp fuktighet. Med en gjenget plugg oppe i plata kan du justere hele seksjonen i vater når den settes opp. Sett ei plasthette på skruen.

4

Sett skapseksjonen på plass. Bruk god tid på å få skapet i lodd og vater. Dette får du belønning for seinere når du skal sette tørketrommelen på plass.

5

Seksjonene settes sammen. Det er nå vi kan se resultatet av at vaskesøyla ble nøyaktig rettet opp.

6

Spenn sammen det øver ste skapet med den store seksjonen. Skru sammen delene med 4,2 x 35 mm skru er. Det gir mulighet for å skru skruehodet inn i plata uten at den skrus igjennom. Forbor eventuelt i den første plata.

02
Skuffen 3 Trinn

1

Merk opp til håndtak på skuffefronten. Her har vi valgt en mal som heter GripAlign. Avstanden fra den loddrette kanten stilles først, deretter avstanden fra bunnen. Se på håndtaket, og finn de hullene du skal bruke, og merk opp.

2

Skru fast fronten. Fronten skal dekke hele hullet og hylla under. Legg eventuelt ei plate i samme tykkelse som hylla under skuffen når du skrur på fronten.

3

Skru fast beslagene til skuffen. Pass på at du plasserer dem helt likt på begge sider.

03
Hjørnehyllene 3 Trinn

Hjørneseksjonen med hyller krever en del oppmåling. Er du heldig, er veggene rette, og du kan bare måle opp vinklene, lage to sider og flere like trekantede hyller oppå hverandre.

Men de færreste hus, spesielt de av eldre dato, har rette hjørner. Det kan derfor være en god idé å konstruere sidene først og så lage pappmaler slik at de kan prøves før de sages til. I det hele tatt kan det lønne seg å måle flere ganger når du arbeider med skjeve vegger og vinkler.

Bruker du umalte plater, er det en god idé å avrunde framkantene slik at de ikke blir så skarpe.

Hylleseksjonen settes på plass. Her har vi satt på ei list i bun nen for å kun ne mon te re den alene uten hjelp. Hylle­ seksjonen mon te res mot vas ke søyla og over ska pet med skru er.

1

Avrund framkantene. Bruk en håndoverfres med et av rundingsstål. Har du ikke overfres, kan du bruke slipepapir.

2

Skru alle hyllene fast til den ene siden. Bor opp med et 5 mm bor, og sett i 4,2 x 60 mm skru er, to i hver hylle. Sett så på den andre siden, og skru også nå to skru er i hver hylle. Sjekk med vinkelen underveis at alt passer.

3

Sett på bakplata. Dette er siste sjanse til å rette opp seksjonen. Før du spikrer på bakkledningen, er det en god idé å kontrollere vinklene. Bruk 1,5 x 30 mm blanke dykkertspiker med cirka 10 cm mellomrom.

Materialer

  • 19 mm mdf-plate
  • 4,2 x 60 mm + 4,2 x 35 mm rust frie skruer
  • 2 vippehengsler, 2 håndtak
  • 4 stk. 8M maskinskruer og gjengede plugger
  • 1,5 x 30 mm dykkertspiker
  • Skuffebeslag (ekspansjonsbeslag)
  • Møbelvinkler (til hylla for tørketrommel)

Tidsforbruk

Et par dager pluss tørketid til malinga

Pris

Cirka 1200 kroner

Vanskelighetsgrad

Trekanthyllene krever nøyaktighet. Resten er enkelt.

Tegning

Slik er vaskesøyla bygget opp

Oppbyggingen av selve søyla der vaskemaskinen og tørketrommelen skal plasseres, er enkel: To sider bærer et par hyller (her med en skuff mellom) og ei topplate. Oppå er det lagt et lite skap. De trekantede hyllene må ler du først opp til når du har laget søyla og satt den opp. Da får du det beste utgangspunktet for nøyaktige mål til de noe mer kompliserte hyllene.

Vent med å måle opp til de skjeve hyl lene til du har laget søyla til maskinene. Da blir det mer nøyaktig.

Slik er vaskesøyla bygget opp

Målene på søyla må naturlig vis til passes det stedet der den skal plasseres, og til de maskinene som skal være i den. Vi valgte å sette en skuff i midten.

En bunn, tre sider og ei frontplate. Så enkelt kan en skuff lages. Det viktigste er å få frontplata tilpasset slik at den dekker hele hullet. De tre sidene står oppå bunnen. Frontplata tilpasses til slutt. Lim og stift sammen platene til skuffen.

Video

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

TIPS: Rigtig lengde på spiker og skruer

VERKTØY: Slik bruker du overfresen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker overfresen til å lage perfekt finish når du jobber med tre. Det finnes utallige forskjellige fresestål, slik at du kan lage alt fra flotte profilerte forkanter, til noter til skjulte plateskjøter og utfresinger til hengsler. Vi gjennomgår de forskjellige typene fresestål og viser hvordan du bruker dem.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Bad