Bygg et drivhus av gamle vinduer

Gamle vinduer brukes som både vegger og deler av taket. Dermed skapes nødvendig sol- og lysinnfall overraskende enkelt og rimelig. Den solide brystningen, som er murt opp av gjenbrukte teglsteiner, gir et flott og rustikt uttrykk.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
50 timer
Pris
20.000 kroner

Intro

Et drivhus trenger ikke nødvendigvis å være et uoverkommelig byggesett av aluminiumsprofiler og glass. Det er faktisk mange fordeler ved i stedet å bygge drivhuset selv.

En av de største fordelene er at du kan bygge drivhuset slik at det passer akkurat til hagen din.

Et annet vesentlig argument for å bygge det selv, er at det kan bygges ganske billig. Er du heldig og får fatt i noen gamle vinduer, så er jobben faktisk ikke så veldig vanskelig.

Hvis du ikke er så heldig, men derimot er dyktig med bordsirkelsagen, så er det også en mulighet å lage vindusrammer selv.

Les med her, og se hvordan en av våre dyktige lesere har bygget et flott drivhus av gamle rensede teglsteiner og gjenbruksvinduer.

Veiledning

01
Begynn med fundamentet 4 Trinn

Her er det laget en forskaling til fundamentet på frostsikker grunn.

En forskaling er smart, fordi den bare skal armeres, fylles med betong og skrapes av - så er fundamentet klart. Alternativt kan fundamentet også lages av fundamentblokker, som også plasseres frostsikkert.

1

Støp et fundament. Forskalingen til fundamentet skal lages slik at det havner på frostfri grunn. Hva det i så fall krever, avhenger av grunnforholdene og klimaet der du bygger. Inni forskalingen armeres det med for eksempel kamstål, før betongen fylles i forskalingen.

2

Mur opp brystningsmuren, slik at den ender cirka 60 cm over ferdig innvendig nivå. Innsiden av murverket, som kommer i kontakt med jorden fra plantekassene, kan med fordel pusses. Da blir veggen mer motstandsdyktig overfor fukt.

3

Skru fast bunnsvillen. Bunnsvillen festes på toppen av muren. Det legges et lag murpapp mellom svillen og mursteinene for å unngå fuktproblemer. Hvis toppen av muren er litt skjev, så er det nå det skal rettes opp. Med en vannrett bunnsvill, blir resten av byggingen mye enklere.

4

Monter hjørnestolpene ved å feste dem i hvert hjørne med vinkelbeslag. Kapp stolpene i høyden først etter at alle er satt opp. Da er det enklere å få alle i eksakt samme høyde.

02
Bygg takkonstruk sjonen 8 Trinn

Ved full takhøyde, som i dette tilfellet, er det et par ting det må tas hensyn til. For det første er det best med en litt bratt takvinkel. Det reduserer den direkte belastningen på takflaten og gjør at det kan bygges i litt mindre dimensjoner, slik at drivhuset ikke blir for “tungt” å se på. I tillegg er det viktig at konstruksjonen i gavlveggene stives godt opp, slik at vekten fra mønebjelken blir fordelt best mulig.

1

Bygg opp glassfasaden av gamle vindusrammer. Plasser loddrette stolper mellom hvert enkelt vindu, og skru rammene direkte inn i dem. Hvis du har karmene med hengsler til vinduene, kan du også montere hele vinduet. Da vil du ha muligheten til å kunne åpne det hvis du ønsker å lufte.

2

Toppsvillen består av to stykker impregnert 48 x 98 mm, som er skrudd sammen. Sikt på langs av dem, for å se om de eventuelt buer i en retning. I så fall skal du alltid sørge for å vende buen oppover.

3

Skru materialene sammen for å oppnå maksimal stabilitet. Det er en billig måte å få litt kraftigere materialer på.

4

Gavlveggene skal bære en hel del, fordi det meste av takkonstruksjonens vekt forplantes ut i dem. Belastningen fordeles ved å plassere en loddrett stolpe midt på toppsvillen i gavlen, som kan bære mønebjelken. I tillegg settes en skråstiver midt på hver av de ytterste sperrene for å stive opp ekstra.

5

Monter mønebjelke, sperrer og takvinduer. Sperrene skrus fast til toppsvillen og på siden av mønebjelken. Sperrenes avstand tilpasses, slik at det passer med størrelsen til vinduene i taket. Mønebjelken stikker utenfor gavlen, slik at det dannes et pent takutstikk. Kubbinger på yttersiden av sperrene i gavlen hjelper til med å støtte takbordene som kommer oppå takutstikket. I tillegg er de feste for vindskiene.

6

Avslutt takflaten. Mellom takvinduene brukes en bordkledning på taket. Den er lagt i to lag, med tabelegg mellom, slik at taket er tett. I mønet skrus to bord sammen til et ”mønebeslag”. Takfoten avsluttes med et dekkbord med takrenne påmontert, og endene avsluttes med vindskier i to høyder.

7

Treverket er malt grønt. Det beskytter, og passer pent inn i hagen og på drivhuset.

8

På vinteren kan drivhuset gjøres om til et julepyntet smykke i hagen - til glede for både eierne og alle andre som ser det.

03
Plantekasser 3 Trinn

De høye plantekassene er enkle å bygge, i tillegg til at de er praktiske. De sørger nemlig for at plantene kommer opp i en god arbeidshøyde, samtidig som de får mest mulig lys. Vær oppmerksom på at hvis kassene fylles helt med jord, så må de forsterkes på midten. Ellers vil jordtrykket presse veggene i kassene utover.

1

Innsiden av plantekassene kles med knotteplast.

2

Legg isopor eller lecakuler i bunnen av plantekassen. Det isolerer og reduserer jordtrykket på sidene av kassene.

3

De høye bedene sørger for en god arbeidshøyde. I tillegg holdes gulvet rent for jord og vann.

Materialer

 • 48 x 98 mm til bunn- og toppsvill, reisverk i gavlene og til de loddrette postene mellom vinduene.
 • 48 x 148 mm til sperrer og mønebjelke
 • 22 x 123 mm bord til dekkbord, vindskier, takbord og møneavslutning.
 • Murstein, sement og mørtel til brystning
 • Grus, sement og armering til fundament
 • Gamle vinduer til vegger og tak
 • Skruer, vinkelbeslag, hengsler, takbelegg, murpapp og spiker

Tidsforbruk

Cirka 50 effektive timer.

Pris

Cirka 20.000 kroner. (avhengig av prisen på gjenbruksmaterialene)

Vanskelighetsgrad

Med en god plan, slik at gjenbruksmaterialene utnyttes best mulig, er prosjektet overkommelig.

Video

Redd den tynne mørtelen

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Drivhus og orangeri