Drivhus på 4 m2 med pyramidetak

4 m2 drivhus med fire like siderammer og pyramidetak. Først lages alle sidene, før taket legges på. Til slutt monteres vinduer og døren settes inn.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
5.000 kroner

Drivhuset er kvadratisk, med fire like lange sider. Alle er kledd med kraftig plastduk i stedet for akrylplater eller glass, som er en dyrere løsning.

Intro

Med dette drivhuset får du full valuta for pengene. Det er enkelt og raskt å lage, og det koster ikke en formue i materialer. Du kan dyrke en mengde tomater og agurker, eller mer eksotiske, varmekrevende planter. Samtidig får du en deilig plass i hagen med le og lys, der det er plass til bord og stoler, slik at du kan sitte og nyte varmen, duften og blomstrende planter.

Sidene i drivhuset er laget som fire store rammer, satt sammen av 48 x 48 mm lekter. Det er ikke skåret en eneste fals, så det er raskt og enkelt å sette sammen sidene med kraftige skruer og spikerbeslag. Vinduene er ikke laget av verken akrylplater eller glass. Det kunne de ha vært, men vi har valgt en billigere og enklere løsning med en kraftig, klar plastduk. Det finnes flere typer, både solide varianter som brukes til seil, partytelt eller presenninger, og litt enklere, men forsatt solid bygningsplast, som du får kjøpt i ethvert byggvarehus.

Vi har funnet en solid variant hos en seilmaker, med en bredde på 137 cm. Bredden har vi tatt hensyn til her, ved at høyden på vinduene i siderammen er tilpasset bredden på plasten, så den utnyttes best mulig. Dette drivhuset er malt svart. Skal du også male, er det smart å gjøre det før du setter sammen delene.

Veiledning

01
Siderammer 5 Trinn

Drivhuset består av fire rammer, som er laget av lekter. Rammene er like store og har to “sprosser” i midten. Det gjør at hver ramme deles i tre felt, som det senere skal settes plast i. Før rammene settes sammen, er det smart å forbore til skruene. Du kan forsikre deg om at hullene blir sittende akkurat samme sted på alle lektene, ved å legge dem ved siden av hverandre når du måler opp.

1

Bor hull til sammenføyningene når lektene (A og B) ligger sammensatt gruppevis. Mål først opp hvor de skal skrus sammen på en vannrett og en loddrett lekt.

2

Skru sammen lektene (A og B). Dette er enklest hvis de legges på noen bukker. Spenn dem sammen med en tvinge før det skrus, slik at de holdes i plan.

3

Lektene (B) i midten skrus fast med 5 x 80 mm skruer, slik at rammen får “sprosser”. De holdes midlertidig på plass med tvinger, til de er skrudd fast.

4

Sett fast tverrstiverne (C) mellom de loddrette sprossene. De midterste C-stykkene monteres med to 40 x 120 mm spikerplater og 4 x 30 mm skruer.

5

Sett sammen de øvrige rammene oppå den første. Da sikrer du at de blir like. Husk å unnlate det midterste C-stykket i den rammen der døren skal sitte.

02
Dør og vindu 5 Trinn

Vinduet og døren lages av lekter. Når du måler opp, skal du huske å ta høyde for at det skal være litt luft i sidene, slik at vinduene er enkle å åpne og lukke. Det skal også monteres falslister bak på rammene ved døren og vinduet.

Når rammene er satt sammen, skal de kles med bord nederst. Det krever at det først monteres falslister, som bordene kan settes fast til.

1

Skru fast to falslister (R) i hver side av de nederste feltene i rammen, slik at kledningsbordene (H) kan skrus fast. Listene settes fast med 4 x 30 mm skruer.

2

Spikre fast kledningsbordene (H) til listene i de nederste feltene. Til bordene bruker vi 1,8 x 35 mm spiker.

3

Mål opp til de tverrgående lektene (G) i døren. Spenn fast de to loddrette lektene (D) i døråpningen først, mål den resterende plassen og trekk fra 1 cm. Da får du nøyaktig mål på de tre lektene til døren.

4

Sett sammen døren. Spenn fast lektene (G) til de loddrette (D) med tvinger, og skru sammen døren. Vinduet lages etter det samme prinsippet av lektene (E) og (F).

5

Skru fast falslistene (P) og (Q). Den ene (P) skal monteres bak på rammen til døren, og den andre (Q) bak på rammen til vinduet. De skrus fast med 4 x 40 mm skruer.

03
Takrammer 4 Trinn

Taket består av fire trekantede takele-menter. Målene på dem er beregnet slik at taket får en helling på cirka 30 grader.

Hvert takelement består av en vannrett sperrefot, med to skrå sperrer som støttes av to tverrstivere. De settes sammen med både skruer og spikerplater. Når du har laget det første takelementet, er det smart å lage de øvrige oppå det, slik at de blir nøyaktig like.

1

Lag takrammene. Legg ut bordene (J og K) som vist. Spenn fast en list vinkelrett på midten av sperrefoten (J), og avsett høyden på 125,5 cm. Merk opp hvor bordene K skal kappes, og kapp til J og K.

2

Kapp til tverrstiverne (L). De plasseres med samme avstand som mellom sprossene i sidene. Strek opp, og kapp dem til. Skru deretter sammen trekantene gjennom spikerbeslagene.

3

Skjøtene forsterkes med 5 x 80 mm skruer skrått gjennom siden av bordene under spikerbeslaget. Pass på at du ikke treffer de andre skruene.

4

Sett sammen de øvrige rammene oppå den første. Da sikrer du at de blir like. Når de skal settes opp, vendes sidene med spikerbeslag inn mot drivhuset.

04
Sett fast plasten 7 Trinn

Alle rammene er satt sammen. Nå skal det lages dekklister, som skal brukes til å sette fast plasten med. Det er mye penger å spare på å lage dekklistene selv. Det krever dog at du har tilgang til en bordsirkelsag.

Plasten vi bruker, er en solid presenning, som har en bredde på 137 cm. Det har vi tatt hensyn til i målene til drivhuset. Det gjør at vi slipper å skjære til så mye av plasten.

1

Vi lager selv de listene (S) som skal brukes til å sette fast plastkledningen. Du sparer mye på skjære dem ut med en sirkelsag selv. Her lager vi 10 x 48 mm lister av en rimelig 48 x 98 bjelke.

2

Listene (S) kappes til i lengden. Mål opp hvor lange de skal være til både takrammer og sider. Når du har laget det første “settet”, kan du måle opp til de neste ved å legge dem oppå de første.

3

Delene males før det monteres plast. Her får alle deler to strøk med heldekkende trebeskyttelse. La det tørke et døgns tid, før plasten settes fast.

4

Sett på plasten. Rammene er tilpasset bredden på plasten. Den skal derfor bare kappes av i lengden. Skjær den til med en hobbykniv.

5

Plasten settes fast med stifter. Stram den godt ut, og bruk rikelig med stifter når du setter den fast.

6

Spikre på listene (S) når plasten er på plass. Listene (S) spikres fast oppå plasten med 1,2 x 25 mm galv. dykkert.

7

Skjær vekk overflødig plast etter at listene er blitt spikret fast. Bruk en skarp hobbykniv.

05
Sidene settes opp 11 Trinn

Drivhuset skal settes sammen med en ekstra stolpe i hvert hjørne. Det er viktig at sidene blir stående helt rett når de reises opp. Derfor skal du sjekke om underlaget er helt rett, og eventuelt ta høyde for det. Her skal den ene hjørnestolpen f.eks. være litt lenger i den ene siden for at veggen skal bli helt rett.

Taket skal settes på med hengsler. Det er lettest å montere dem først, før de løftes på plass oppå siderammene.

1

Takrammene skal settes sammen med hengsler. Det er enklest å legge rammedelene på bakken når du monterer hengslene. Da er du sikker på de havner der de skal være.

2

Det er lett å se hvor hengslene skal plasseres på takelementene, hvis du legger dem på bakken. Det skal skrus på to hengsler på den ene siden av hvert element. Faktisk kan det la seg gjøre å sette sammen hele taket på bakken, og deretter sette det opp. Men det krever at du har hjelpende hender. Det har ikke vi, så vi monterer takdelene enkeltvis.

3

Skru fast hengslene. Det skal monteres to på hver rammedel. De skrus fast med 4 x 20 mm skruer.

4

Sjekk om underlaget heller. Det er nemlig viktig at drivhuset blir stående helt rett. Hvis underlaget har litt fall, så måler du opp hvor mye det er, og klosser opp rammen litt i den ene siden.

5

Her skal hjørnestolpen (M) stikke ned 2 cm under siderammen, fordi det er en liten fordypning i underlaget. Hjørnestolpen (M) skrus fast til siderammen med 5 x 80 mm skruer.

6

Sidene settes opp. Den første holdes oppe ved å spenne fast en planke på siden med en tvinge. Dette er nødvendig hvis du skal sette opp veggene alene. Samtidig gjør det justeringen enklere.

7

Her skal den andre rammen hvile på en kloss på 2 cm, slik at den havner i samme høyde som den første. Sett evt. klossen på litt murpapp.

8

Siderammen settes fast til hjørnestolpen (M) med 5 x 80 mm skruer. Den tredje siderammen settes på plass og festes på samme vis.

9

Sett på plass frontrammen, og sjekk at den står rett. Når den står riktig, skrus den fast til hjørnestolpene (M).

10

Sag til hjørnestolpene (M), slik at de flukter med overkanten på siderammene.

11

Sett fast listene (N) oppå sidene. De skjæres til av to 48 x 48 mm lekter med et skrått 30 graders snitt, slik at taket vil ligge på en plan flate.

06
Taket monteres 5 Trinn

De fire like trekantene til taket skal nå settes sammen med hengslene. Det er faktisk mulig å sette sammen hele taket på bakken først, og løfte det opp på siderammene etterpå.

Takrammene veier ikke mer enn at to mann fint kan løfte dem. Men her skal én mann gjøre det alene. Derfor løftes én ramme om gangen. Den første settes midlertidig fast på en rundstokk. Det gjør det enkelt å finjustere plasseringen etterpå.

1

Sett fast den første rammen løst til siderammen med et par lange skruer, som ikke skrus helt inn. Rammen løftes opp og settes fast til en lang stang. Den totale høyden til toppen er cirka 247 cm.

2

Skru takrammen endelig fast til siderammen når den sitter som den skal. Det er enkelt å rette den opp så den sitter helt perfekt, ettersom den er satt løst fast til siden og til stangen i midten.

3

Skru fast den neste takrammen til den første. Rammen løftes opp og settes fast gjennom hengslene med 4 x 20 mm skruer når den sitter riktig.

4

Så er den siste takrammen på vei opp. Den settes fast til hengslene, som de øvrige, og til siderammen med 5 x 60 mm skruer ned i den skrå listen (N).

5

Skru fast dekklister (S) over hver av de fire skjøtene mellom takdelene med 4 x 40 mm skruer. Etterpå kappes de til i lengden.

07
En siste finish 5 Trinn

Nå mangler bare de siste tingene. Drivhuset skrus fast til underlaget, slik at det ikke blåser vekk. Her skrus det fast med vinkelbeslag til betonghellene.

Dør og vindu skal settes inn. Sørg for at det er luft rundt hele. Da blir det enkelt å åpne og lukke både døren og vinduet. Monter også kroker og dørgrep, slik at de kan holdes lukket. Til slutt kan du innrede drivhuset med hyller, blomsterkasser, bord og stoler - alt etter behov.

1

Sett fast drivhuset til underlaget. Her monteres det til hellene med vinkelbeslag, skruer og plugger. Det skal store krefter til for å dra opp hellene når de sitter i spenn mellom de andre.

2

Monter døren. Stift eventuelt fast en hjelpelist med en tykkelse som tilsvarer halvparten av den totale åpningen øverst og nederst. Da forsikrer du deg om at døren ikke kommer til å knipe.

3

Kil fast døren, slik at luften på begge sider av døren fordeles likt. Skru fast hengslene med 4 x 20 mm skruer når døren sitter som den skal.

4

Vi skrur fast et dørgrep med 4 x 20 mm skruer. Fjern hjelpelisten i bunnen av dørrammen, og sjekk at døren går som den skal.

5

Dermed er drivhuset ferdig. Det er montert hyller i begge sider, og det er trukket stålwire for enkel oppbinding av plantene.

Materialer

48 x 48 mm justerte lekter:
• 8 vannrette lekter (A) à 200 cm
• 16 loddrette lekter (B) à 178,4 cm
• 11 tverrstivere (C) à 60,3 cm
• 2 dørstolper (D) à 177,5 cm
• 2 loddrette vindusrammedeler (E) à 133 cm
• 2 vannrette vindusrammedeler (F) à 50 cm

48 x 98 mm justerte bjelker:
• 3 tverrstivere (G) til dør à 50 cm

21 x 95 mm terrassebord:
• 44 kledningsbord (H) à 60,6 cm
• 4 sperreføtter (J) à 217,5 cm
• 8 sperrer (K) à 153,5 cm

21 x 45 mm firkantlister:
• 8 tverrstivere i takrammer (L) à 67 cm

48 x 48 mm justerte lekter:
• 4 hjørnestolper (M) à 188 cm
• 4 lister (N), som skjæres gjennom med snitt på 30 grader av to lekter på 209 cm

21 x 45 mm firkantlister:
• Falslist (P), 179 cm
• 2 falslister (Q) à 137 cm

21 x 21 mm firkantlister:
• 22 falslister (R) à 40,5 cm

9 x 45 mm firkantlister, eventuelt kan du lage 10 x 48 mm lister av lektene:
• Dekklister (S) til plasten, cirka 60 meter

Dessuten:
• Klar plast (her 137 cm bred), i alt ca 14 m
• 12 spikerplater à 70 x 170 mm
• 22 spikerplater à 40 x 120 mm
• 8 hengsler à 35 x 90 mm (til taket)
• Skruer: 4 x 20 mm, 4 x 30 mm, 4 x 40 mm, 5 x 60 og 5 x 80 mm
• 1,8 x 35 mm spiker
• 1,2 x 25 mm galvaniserte dykkert
• Vinkelbeslag (inkl. skruer og plugger)
• Stifter
• 5 stk. 70 x 170 mm hengsler til dør og vindu
• 2 stk. 30 cm lange stormkroker
• 1 dørgrep
• 2 vindusvridere
• Stålwire, inkludert strammekroker
• Heldekkende trebeskyttelse

Tidsforbruk

Cirka 5000 kroner.

Pris

4-5 dager.

Vanskelighetsgrad

Vær nøye med å sette opp sidene så de står helt rett. Det gjør at jobben med taket blir mye enklere.

Tegning

Slik bygges drivhuset

Drivhuset består av fire sider, med trekantede deler til taket, slik at det får helling.

Slik bygges drivhuset

3D-modell

3D-modell

Drivhus eller orangeri

Det ser eksklusivt ut, men helt tett på kan du se at det faktisk er ganske enkelt.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Takrammene settes sammen

Takrammene settes sammen med hengsler. Dermed kan du lett vinkle dem til sidene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Sidene er like

Sidenes grunnleggende konstruksjoner er like.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Avstand mellom bord

Legg merke til at det er 8-10 mm luft mellom kledningsbordene i bunnen av siderammene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Vindusmontering

Det topphengte vinduet sitter montert med bladhengsler.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Innfesting til underlaget

Drivhuset kan enkelt festes til underlaget med kraftige vinkler.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du bordsirkelsagen

I denne videoen lærer du hvordan du bruker bordsirkelsagen. Sagbordet og alle innstillingene gjør det mulig å sage lange, presise snitt – både rett, i vinkel og i forskjellige dybder og bredder. Du kan derfor splitte lister og bord på langs, lage spor i bord, skjære mindre plater nøyaktig til, og mye mer.

TIPS: Strek opp nøyaktig med tommestokken

TIPS: Rigtig lengde på spiker og skruer

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Drivhus og orangeri